Międzynarodowe centra biznesowe: Cypr

Autor tekstu: , Data publikacji:

Dominującymi formami działań jest wykorzystanie jurysdykcji cypryjskiej przy tworzeniu firm holdingowych i towarzystw finansowych.

Pod cypryjskim prawem firmy takie cieszą się wieloma przywilejami, jak niska rata podatku dochodowego, czy korzystne prowizje podatkowe wynikające z wielu układów o podwójnym opodatkowaniu, a także poprzez opłacalne przeniesienie zysków pod cypryjskie prawo podatkowe, które pozwala na płacenie dywidend, zysków i rat bez obciążania ich podatkami oraz wyłączenie z opodatkowania zysków handlowych i kapitałowych uzyskanych przez cypryjskie firmy holdingowe ze sprzedaży udziałów w obrocie zagranicznym, a także wiele innych udogodnień.

Międzynarodowe centrum biznesowe na Cyprze wspierane jest silnym i stabilnym systemem bankowym składającym się z ponad 40 miejscowych i międzynarodowych banków. Wyszedłszy z międzynarodowego kryzysu jako jeden z najbardziej odpornych i stabilnych systemów bankowych na świecie, banki cypryjskie udowodniły swoją siłę, płynność, wysokie dokapitalizowanie i sprawne zarządzanie przy braku toksycznych aktywów w swoim systemie. Banki cypryjskie są chwalone za utrzymywanie wskaźników kapitałowych i płynności znacznie powyżej ustawowych minimów, który to czynnik pomagał utrzymywać zaufanie klientów w czasie kryzysu.

Został on potwierdzony przez optymistyczne wyniki przeprowadzonych w lipcu 2010r na obszarze UE testów odporności banków, którym poddane zostały dwa największe banki na wyspie: Bank of Cyprus i Marfin Popular Bank. Ze współczynnikiem kredytów do depozytów na poziomie 1:1, czyli znacznie poniżej unijnej średniej, i z silnymi wskaźnikami struktury kapitałowej na poziomie 12:1, cypryjski system bankowy jest powszechnie szanowany za swoje konserwatywne podejście do podstawowych zasad bankowości.

Utrzymując silną bazę w depozytach i nie polegając na pożyczkach międzybankowych, efektywny i ostrożny sposób zarządzania cypryjskimi bankami stworzył atmosferę stabilności i zaufania wśród operatorów usług finansowych i inwestorów prowadzących interesy na wyspie i poza nią.