Osiągniecia Finnair w zakresie obniżania emisji

Autor tekstu: , Data publikacji:

Projekt Carbon Disclosure (CDP) to jedyny na świecie globalny system sprawozdawczy dotyczący zmiany klimatu.

W ramach projektu linie Finnair zostały docenione za znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, poprawę sprawozdawczości i uwzględnianie strategicznego ryzyka biznesowego związanego ze zmianą klimatu.

 

W sprawozdaniu CDP dla regionu skandynawskiego z 2011 roku linie Finnair uzyskały najwyższy wynik spośród wszystkich linii lotniczych z tego regionu.

Linie Finnair otrzymały 76 punktów na 100 możliwych. Wynik przekraczający 70 punktów zalicza firmę do „wyższej” kategorii przedsiębiorstw świadomie zapobiegających skutkom zmiany klimatu. Według sprawozdania w takich firmach „kierownictwo jest świadome powiązań między kwestiami biznesowymi a zmianą klimatu oraz w swojej podstawowej działalności uwzględnia ryzyko i szanse związane ze zmianą klimatu”.

Sprawozdanie CDP wyróżniło linie Finnair za promowanie biopaliw oraz znaczne redukcje emisji wśród swoich biur podróży. Wkrótce ukażą się także sprawozdania CDP dotyczące innych części świata.

„To naprawdę duży krok do przodu” – mówi Kati Ihamäki, Wiceprezes ds. zrównoważonego rozwoju. „To wyraźny sygnał, że jesteśmy na właściwej drodze do obniżenia emisji w perspektywie długoterminowej, a gdy wkrótce przystąpimy do systemów handlu uprawnieniami do emisji, zdobędziemy przewagę konkurencyjną”.

Od 1999 roku linie Finnair zmniejszyły poziom swoich emisji na jednego pasażera o 25%. Do 2017 roku linie mają zamiar obniżyć swoje emisje na jednego pasażera o kolejne 24% w porównaniu z poziomem z 2009 roku. Aby osiągnąć ostateczny cel w postaci lotnictwa neutralnego pod względem emisji dwutlenku węgla, linie Finnair stosują strategię opartą na czterech filarach: postępie technologicznym, usprawnieniu działań, rozwoju infrastruktury oraz wsparciu globalnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

W projekcie Carbon Disclosure – prowadzonym przez niezależną organizację pozarządową działającą non-profit – bierze udział ponad 3000 organizacji z 60 krajów. Przedsiębiorstwa te udostępniają swoje wyniki związane z emisją gazów cieplarnianych, gospodarką wodną i realizacją strategii dotyczących zmiany klimatu. CDP gromadzi dane w imieniu 551 inwestorów instytucjonalnych posiadających aktywa o wartości 71 bln USD (51 bln EUR).

„W tym roku informacje zebrane od przedsiębiorstw stanowią bogaty zbiór przykładów innowacji” – mówi Amanda Haworth Wiklund, dyrektor CDP ds. regionu skandynawskiego. „Firmy skandynawskie pokazują, że przy wykorzystaniu mniejszej ilości energii i cennych zasobów naturalnych można otrzymać wysokiej jakości produkty”.

Linie Finnair po raz pierwszy wzięły udział w projekcie CDP w 2007 roku.