Finnair z ekologicznym certyfikatem IATA

Autor tekstu: , Data publikacji:

Fiński przewożnik Finnair, jako pierwsza europejska I trzecia linia linia lotnicza na świecie, uzyska certyfikat IATA w programie oceny oddziaływania na środowisko (IEnvA).

Przejście przez 2-gi, najwyższy etap programu IEnva oznacza, że przewoźnik wdrożył wszystkie standardy programu, zidentyfikował i zmniejszył niekorzystne oddziaływanie na środowisko w kluczowych obszarach oraz wyznaczył sobie normy ekologiczne na kolejne lata. Certyfikat Etapu 2. świadczy także, że linia lotnicza rozwinęła skuteczne metody monitorowania i oceny swojego wpływu na środowisko, precyzyjnie określiła stojące przed nią wyzwania w tej dziedzinie oraz, że podnosi wydajność ze stałą troską o środowisko naturalne.

– Uzyskanie certyfikatu to dowód naszego zaangażowania w dziedzinie ochrony środowiska – tłumaczy Pekka Vauramo, prezes Finnaira. – We wszystkich naszych działaniach przykładamy najwyższą wagę do ekologii i stale dążymy do redukcji szkodliwego wpływu na środowisko.

Co Finnair robi, by byc bardziej przyjaznym dla środowiska? Oto cele, jakie sobie postawił: 40 % mniejsze zużycie płynu przeciwlodowego w latach 2014–2016, 20 % mniejsza emisja CO2 w latach 2009–2017, 10 % niższe zużycie energii w budynkach Finnaira 2007–2016, 10 % mniejsza ilość odpadów spoza UE przypadająca na pasażera w latach 2014–2016 I 40 % mniej hałasu w latach 2014–2017.

Przypomnijmy, że Finnair jest pierwszą linią lotniczą, która włączy do swojej floty ekologicznego Airbusa A350 XWB, oraz pierwszą linią lotniczą wymienioną w rankingu Leadership Index międzynarodowej organizacji Carbon Disclosure Project.