Łatwiej wjechać na Litwę. Testy zamiast samoizolacji

Autor tekstu: , Data publikacji:

26 października na Litwie weszła w życie nowa klasyfikacja krajów dotkniętych pandemią COVID-19, oparta na zaleceniach opublikowanych przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Odpowiednio uległy zmianie ograniczenia epidemiologiczne dla osób przyjeżdżających na Litwę z krajów, które zostały uznane za „dotknięte pandemią”

Co się zmienia?

Nie obowiązują żadne ograniczenia dla osób przybywających z zielonej strefy. Ograniczenia dotyczą osób przyjeżdżających na Litwę tylko z obszarów tzw. strefy czerwonej i szarej, do których zresztą na chwilę obecną zaliczana jest większość krajów UE, w tym Polska: takie osoby mają do wyboru poddanie się 10-dniowej izolacji LUB – i tu właśnie nowość – okazaniem negatywnego wyniku testu na COVID-19. Wcześniej obowiązywała jedyna możliwa opcja – izolacja.

Co to oznacza?

Negatywny wynik testu powinien być otrzymany nie wcześniej niż 48 godzin przed przyjazdem na Litwę. Do testu można jednak przystąpić również po przyjeździe na Litwę! W tym ostatnim przypadku samoizolacja będzie obowiązywała do momentu otrzymania negatywnego wyniku testu. Po otrzymaniu negatywnego wyniku testu zaleca się ograniczyć liczbę osób do komunikacji w ciągu co najmniej 10 dni podczas pobytu na Litwie, nie zaleca się także odwiedzania miejsc skupiska ludzi, zgromadzeń etc., a kontakty towarzyskie ograniczyć wyłącznie do niezbędnych ze względu np. na wykonywane obowiązki służbowe.

Zgodnie z implementacją ww. zaleceń Komisji UE wdrożono również szereg wyjątków – wymienia się w nich zawody, których przedstawiciele w ogóle samoizolacja ani wymóg testu po przyjeździe na Litwę.

Warto wiedzieć

W dalszym ciągu obowiązują ogłoszone wcześniej wyjątki dla obywateli i rezydentów RP, podróżujących na Litwie w celach służbowych lub naukowych, zdrowotnych lub osób zatrudnionych w rolnictwie. Osoby, które mogą wykazać się dokumentami potwierdzający jeden z ww. celów podróży nie obowiązuje wymóg izolacji lub testu.

Wszyscy pasażerowie udający się na Litwę muszą przed wylotem/przyjazdem wypełnić formularz Narodowego Ośrodka Zdrowia Publicznego RL (NVSC): https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form

Wszystkie informacje o kierunkach z litewskich lotnisk i wymaganiach obowiązujących w innych krajach można znaleźć tutaj: https://www.vno.lt/en/news/information-regarding-the-resumption-of-passenger-flights