ULC zawiesił koncesję dla OLT Express

Autor tekstu: , Data publikacji:

Urząd Lotnictwa Cywilnego zawiesił bezterminowo koncesję dla OLT Express Poland sp. z o.o. Oznacza to, że firma nie może już wykonywać działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego.

Powodem wydania tej decyzji jest sytuacja finansowa przewoźnika, która nie gwarantuje, że przewoźnik jest w stanie spełniać swoje istniejące i potencjalne zobowiązania.Podstawą do wydania takiej decyzji są przedstawione przez spółkę dokumenty finansowe, a także dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sytuacji finansowej przewoźnika jakie spółka złożyła wczoraj do Prezesa Urzędu.

Jednocześnie informujemy, ze do Urzędu Lotnictwa Cywilnego wpływają wnioski o wydanie zezwoleń na wykonanie przewozów czarterowych, od obcych przewoźników (z państw 3-cich), którzy mają wykonać przewozy za OLT EXPRESS POLAND Sp. z o.o.

ULC w postępowaniach wszczętych w wyniku złożonych wniosków dokłada wszelkich starań by planowane przez przewoźników przewozy lotnicze mogły odbyć się zgodnie z zapotrzebowaniem polskich organizatorów turystyki.

Należy jednocześnie podkreślić, iż w przypadku wykonywania powyższych przewozów przez polskich przewoźników, ULC nie musi być o tym fakcie przez nich informowany. Podobnie jest w przypadku wykonywania przewozów czarterowych przez przewoźników wspólnotowych na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego