Zapytaj Piotra: Co to jest ESTA?

Autor tekstu: , Data publikacji:

Organizuję wyjazd na konferencję do Bostonu we wrześniu tego roku. Załatwiłam już wszystkie wizy dla pracowników polskich. Pracownik z Niemiec pytał mnie o wizę ESTA i nowe restrykcje. W moim dziale pracują jeszcze dwie osoby z Francji.
Krystyna

Pani Krystyno

Na początku wyjaśnijmy, że ESTA nie jest rodzajem wizy, ale systemem autoryzacji i rejestracji podróżnych (Electronic System for Travel Authorization), udających się do USA w ruchu bezwizowym. Obywatele polscy wciąż potrzebują wizę amerykańską. Większość państw Unii Europejskiej uczestniczy w programie VWP (Visa Waiver Program). W tym przypadku nie jest konieczne posiadanie wizy. Niezbędna jest jednak rejestracja w systemie ESTA. Warto zaznaczyć, że rejestracja nie jest równoznaczna z uzyskaniem prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Ostateczna decyzja o zezwoleniu na wjazd jest podejmowana na granicy przez pracownika urzędu imigracyjnego. Wypełnienie formularza jest dokonywane na stronie internetowej, nie jest czasochłonne ani skomplikowane. Należy pamiętać o zarejestrowaniu się na co najmniej 48 godzin przed planowaną datą przyjazdu. W przeciwnym razie dane mogą nie zostać przetworzone automatycznie. Po zakończeniu rejestracji otrzymujemy numer referencyjny. Dokument ESTA jest ważny przez dwa lata.

Ostatnio zostały wprowadzone dodatkowe restrykcje. Najważniejsza dotyczy rodzaju posiadanego paszportu. Wszyscy podróżni powinni posiadać paszport biometryczny, w przeciwnym wypadku rejestracja nie zakończy się sukcesem. Kolejne ograniczenie jest związane z wizytą w Syrii, Iranie, Iraku lub Sudanie. Jeśli odwiedziliśmy jedno z tych państw po 1 marca 2011, nie możemy skorzystać z systemu ESTA. Należy wystąpić do konsulatu amerykańskiego ze standardowym wnioskiem w celu uzyskania wizy. Pracownicy z Niemiec i Francji oczywiście mogą skorzystać z uproszczonej formy rejestracji, pod warunkiem że posiadają paszporty biometryczne i nie odwiedzili żadnego z wymienionych państw.