ULC: Spotkanie partnerskie EASA – NAAs

Autor tekstu: , Data publikacji:

W Kolonii odbyło się trzynaste partnerskie spotkanie krajowych władz lotnictwa cywilnego (NAA’s) i Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele NAA’s z takich państw członkowskich UE jak NL, UK, ES, DE, AT, BE, IT, FR, EE, MT, IE, DK.

Polska reprezentowana była przez Prezesa ULC Pana Piotra Ołowskiego. Ponadto w spotkaniu udział wzięły delegacje państw spoza UE jak Islandia, Chorwacja czy Szwajcaria.

Głównym celem spotkania była prezentacja przez Agencję aktualnego stanu wybranych tematów z obszaru bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego. W trakcie spotkania omówione zostały następujące tematy:

  • Europejski zespół ekspertów analizujących dane dotyczące bezpieczeństwa (Network of Analysts);
  • System zgłaszania zdarzeń lotniczych (IORS);
  • Używanie urządzeń „Electronic Flight Bags” przez pilotów samolotów zarobkowego transportu lotniczego;
  • Europejski centralny bank informacji/pytań na potrzeby licencjonowania personelu lotniczego;
  • Poprawa jakości danych przekazywanych do centralnego archiwum informacji o zdarzeniach w lotnictwie cywilnym (ECR).

 

W ramach pkt. 1 dotyczącego NoA prowadzonego przez EASA, którego celem jest ułatwienie wymiany informacji oraz wspieranie krajów europejskich w tworzeniu SSP (Safety State Programme) poprzez stworzenie przewodników zawierających ogólne schematy postępowania i stosowanie zunifikowanych rozwiązań jak również poszerzenie zbioru danych i wykorzystanie ich na potrzeby „uwrażliwienia” EASP (European Aviation Safety Programme) i SSPs na kluczowe ryzyka.

Prezes ULC w ramach dyskusji i wymiany poglądów podniósł wątek aktualnych problemów występujących w procesie funkcjonowania sieci i oraz konieczności podjęcia ewentualnych środków zaradczych. Agencja w ramach odpowiedzi poinformowała, iż nie identyfikuje obecnie kwestii problematycznych i w związku z tym nie ma potrzeby wprowadzania głębszych zmian. Sieć funkcjonuje efektywnie poprzez bliskie zaangażowanie ekspertów z krajowych władz lotniczych. Kontynuacja tej współpracy jest pożądana.

Zdjęcie dostarczyła: