AeroSvit i UIA: Przekształcenie lotniska w Kijowe w międzynarodowy hub

Autor tekstu: , Data publikacji:

Najwięksi ukraińscy przewoźnicy, AeroSvit Ukrainian Airlines i Ukraine International Airlines (UIA) uwzględniając ambicje rządu Ukrainy wspierają projekt przekształcenia lotniska Kijów Boryspol w duży międzynarodowy hub.

AeroSvit i UIA zapewniają wspólnie 70% ruchu pasażerskiego na międzynarodowym lotnisku w Kijowie, stale zwiększając przewozy tranzytowe.

Obaj przewoźnicy będąc zainteresowanymi dalszym rozwojem lotniska Boryspol aktywnie przyczyniają się do przekształcenia portu w największe lotnisko tranzytowe na Ukrainie.Rząd Ukrainy planuje w drodze przetargu zaangażować do realizacji projektu profesjonalną firmę prywatną ze sprawdzonym międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu transportem lotniczym.

Zarówno AeroSvit Airlines, jak i UIA oczekują zaangażowania w przygotowanie kluczowych warunków oferty koncesyjnej.Dwaj ukraińscy przewoźnicy wyrażają przekonanie, że optymalny wybór koncesariusza-operatora możliwy jest na drodze otwartego i przejrzystego przetargu, do którego dostęp otrzymują wszystkie zainteresowane strony, a określony czas przetargu będzie wystarczający.

Ze swojej strony, UIA i AeroSvit Ukrainian Airlines rozpoczęły wspólne spotkania doradcze z udziałem wiodących operatorów lotniskowych w celu przedyskutowania ich udziału w przyszłym przetargu, a także możliwość utworzenia konsorcjum mającego na celu, jak najbardziej efektywne współdziałanie obu przewoźników z portem w Boryspolu.