Cały świat potrzebuje motywacji

Autor tekstu: , Data publikacji:

Mówi się, że podróże kształcą…

Rzeczywiście, podróże poszerzają horyzonty i sprawiają, że zaczynamy myśleć niestandardowo. W moim życiu zawodowym bardzo ważna jest wymiana doświadczeń i rozmowy z kolegami z innych rynków. Podczas wizyt w biurach Sodexo na całym świecie porównujemy nasze, często odmienne, sposoby działania, różne strategie, zastanawiamy się nad różnicami, ale i podobieństwami w podejściu do motywacji. W ten sposób generujemy nowe pomysły i wzbogacamy ofertę.

Mówi Pan dużo o motywacji. Czy podróże mogą być jej elementem?

Motywacja to słowo magiczne, wspólne dla wszystkich kultur i narodowości – chcemy realizować cele, być doceniani i wynagradzani. Zależy to od indywidualnych potrzeb osób, które chcemy zmotywować. Nasza firma zajmuje się doradzaniem klientom, jak tworzyć efektywne i skuteczne systemy motywacji dla pracowników i partnerów biznesowych. Najlepszym rozwiązaniem jest zapewnienie ludziom wolności wyboru czyli tzw. kafeterii świadczeń czy nagród. Z powodzeniem taki system stosujemy również u nas w firmie. Pracownicy mogą wybrać dla siebie kupony czy karty przedpłacone, które pomagają im finansować podróże dla siebie i rodziny, ale również opiekę medyczną czy dofinansowanie posiłków. Dla wielu pracowników otrzymana od pracodawcy, w postaci prezentu, możliwość podróżowania jest doskonałym motywatorem, który w rezultacie buduje ich lojalność wobec firmy.

Czy polski rynek pod względem motywacji różni się od innych krajów?

Samo wynagrodzenie przestało już dawno pełnić funkcję motywacyjną. Trudno motywować pracowników wynagrodzeniem, które jest w naszym kraju zwyczajowo oparte na pensji zasadniczej, otrzymywanej bez względu na to w jaki sposób i z jakim efektem wykonujemy swoją pracę. Badania pokazują, że już po trzech miesiącach przyzwyczajamy się do przyznanej podwyżki i wydaje się nam ona naturalnym stanem rzeczy, zatem przestajemy ją doceniać. Proces budowania i utrzymywania wysokiej motywacji jest naprawdę mozolny i działa tylko wtedy, gdy myślimy o nim długofalowo.

Motywacyjna rola wynagrodzenia rozpoczyna się w momencie dołączenia do pensji zasadniczej systemu świadczeń pozapłacowych i premii uznaniowej. Obserwujemy, że w Polsce powoli się to jednak zmienia. Zmierzamy w kierunku światowego wzorca, w którym według badań pensja zasadnicza stanowi zaledwie 33% w krajach Europy Zachodniej i jedynie 17% w Stanach Zjednoczonych. Pozostałą częścią miesięcznego wynagrodzenia są premie finansowe o charakterze uznaniowym, często uzależnione od osiąganych wyników oraz pozapłacowe świadczenia dodatkowe. Kwota przeznaczana na świadczenia pozapłacowe na pracownika w Polsce systematycznie wzrasta.